Helgesen Byg

Sommerhusservice

sommerhus01
Sommerhusservice og sommerhusopsyn tilbydes fra Søndervig til Thyborøn.

Tilkalde vagt ved pludselig opstået skade ved udlejning.
Tilbygning / ombygning af huset ?
Maling  og opfriskning af huset ?
Ligger sommerhuset for langt væk ? og  får i ikke  tilset huset jævnligt tilbydes  en abonnementsaftale eks: ugevis/ månedsvis/ halvårlig eller helårlig.

Enkeltvis tilsyn er naturligvis også muligt.

Opsyn sikrer mod:

Indbrud.
Hærværk.
Vandskader/ stormskader.
Snestorm/fygesne.
Tilstoppede tagrender.
Ordnet helhedsindtryk, herunder udenomsarealer.
Pasning af udearealer, græsklip, trimning af uønsket bevoksning.
For hvert tilsyn tilbagemeldes pr. sms / mail.

Kontakt mig for uforpligtende samtale og tilbud.
Flemming: 60 64 55 07